Zebranie Oddziału Warszawa

2019-04-11

W dniu 7 maja o godz. 17.00. w budynku Urzędu Miasta - Dzielnicy Ursus, odbędzie się zebranie oddziału Warszawa i szkolenie połączone z pokazem możliwości wykorzystania rzeczywistości wirtualnej przy doborze środków ochrony indywidualnej i nauki stosowania tych środków.

Ze względu na charakter szkolenia liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń. Pod uwagę będą brane zgłoszenia zawierające imię i nazwisko, oraz branżę zakładu pracy, gdzie pełnione są obowiązki służby BHP.