Dołącz do nas

Aby zostać członkiem Oddziału Warszawa OSPSBHP należy:
  • mieć ukończone 18 lat,
  • posiadać obywatelstwo polskie,
  • spełniać wymogi kwalifikacyjne dla służb bezpieczeństwa i higieny pracy (osoba prawna lub fizyczna nie spełniająca wymagań kwalifikacyjnych dla służb bezpieczeństwa i higieny pracy uznająca cele Stowarzyszenia może zostać członkiem wspierającym),
  • pobrać i wypełnić deklarację członkowską (w załączeniu poniżej),
  • wypełnioną deklarację złożyć na spotkaniu Członków Oddziału lub przesłać na adres e-mail: warszawa@ospsbhp.pl,
  • opłacić wpisowe w wysokości 30 zł na rachunek bankowy Oddziału Warszawa
  • nr 90 1240 1037 1111 0010 4512 1974,
  • terminowo opłacać składkę członkowską 10 zł/m-c na rachunek bankowy Oddziału Warszawa

Dokonując opłat w tytule przelewu nalezy podać imię i nazwisko oraz informację za co dokonywana jest opłata, np. wpisowe i składki członkowskie. Przy opłacaniu składek członkowskich dodatkowo prosimy o opisanie za jaki okres dokonywana jest opłata np. składki członkowskie za okres od 01.01.2017 do 31.12.2017 r.

>>DEKLARACJA CZŁONKOWSKA<<