Kontakt

Piotr Pietras - Prezes Oddziału Warszawa

22-723-23-19

e-mail: warszawa@ospsbhp.pl
 
Adres siedziby:
ul. T. Czackiego 3/5 lok. 502
00-043 Warszawa
 

Adres miejsca spotkań Członków:

Urząd Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy, sala 100

ul. Plac Czerwca 1976 r. nr 1

02-495 Warszawa
 

Nr konta bankowego Oddziału: 90 1240 1037 1111 0010 4512 1974