Sekcja maszynowa

SEKCJA MASZYNOWA

OSPSBHP – Oddział Warszawa

 

ZAPRASZAMY NA CYKL SPOTKAŃ 

Cykl organizowany jest w formie kameralnych spotkań przy kawie.

Poruszamy tematy związane z problematyką bezpieczeństwa maszyn.

 1. Ocena ryzyka pracy przy maszynach.

2. Dostosowanie maszyny do wymogów bezpieczeństwa.

3. Dobór środków ochronnych.

4. Osłony do maszyn  -  dobór i budowa. 

......

Osoby zainteresowane uczestnictwem w spotkaniach lub organizacją spotkania z cyklu proszone sa o kontakt 

Przewodniczący Sekcji Maszynowej.

Marcin Andrzejewski kontakt@sekcjamaszynowa.org     tel. 509629142

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Regulamin działalności Sekcji Maszynowej

 

1. Postanowienia ogólne.

 

Sekcja Maszynowa została utworzona 12.05.2016, na podstawie uchwały 2016/3 Zarządu OSPSBHP Oddział Warszawa.

 

2. Cele działalności Sekcji Maszynowej.

 

  • Merytoryczne wsparcie członków Oddziału i Stowarzyszenia w dziedzinie bezpieczeństwa związanego z użytkowaniem i wprowadzaniem do użytku maszyn.

  • Opracowywanie materiałów i narzędzi z zakresu problematyki bezpieczeństwa maszyn dla BHP-wców.

  • Prowadzenie szkoleń z zakresu problematyki bezpieczeństwa maszyn dla członków stowarzyszenia oraz osób zainteresowanych tematyką.

  • Merytoryczny udział w imprezach organizowanych przez OSPSBHP.

 

3. Środki działalności Sekcji Maszynowej.

 

  1. Praca indywidualna członków sekcji.

  2. Cykliczne spotkania robocze.

 

Wszystkie opracowania przygotowane przez sekcję będą udostępniane członkom OSPSBHP na preferencyjnych warunkach.

 

4. Członkowie Sekcji Maszynowej.

 

Członkami Sekcji mogą zostać członkowie OSPSBHP.

Członkami Sekcji mogą być osoby aktywnie zajmujące się realizacja zadań związanych z bezpieczeństwem maszyn.

 

5. Finansowanie działalności Sekcji Maszynowej.

 

Działalność SM będzie finansowana:

- przez członków sekcji poprzez wkład pracy własnej.

- z darowizn realizowanych przez firmy, których działalność związana jest z bezpieczeństwem maszyn

- z darowizn osób prywatnych.

 

6. LOGO.

Sekcja będzie identyfikowana logiem. Logo sekcji powinno być umieszczone na wszystkich dokumentach, opracowaniach, prezentacjach, ulotkach

 

7.Strona internetowa.

 

http://warszawa.ospsbhp.pl/sekcja-maszynowa

 

8. Skład członkowski.

 

Przewodniczący

Marcin Andrzejewski kontakt@sekcjamaszynowa.org     tel. 509629142